தண்ணீர் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க மந்திரம்

இத³ம் ஜனாஸோ வித³த² மஹத்³ப்³ரஹ்ம வதி³ஷ்யதி . ந தத்ப்ருதி²வ்யாம் நோ தி³வி யேன ப்ராணந்தி வீருத⁴꞉ ..1.. அந்தரிக்ஷ ஆஸாம் ஸ்தா²ம ஶ்ராந்தஸதா³மிவ . ஆஸ்தா²நமஸ்ய பூ⁴தஸ்ய விது³ஷ்டத்³வேத⁴ஸோ ந வா ..2.. யத்³ரோத³ஸீ ரேஜமானே பூ⁴மிஶ்ச நிரதக....

இத³ம் ஜனாஸோ வித³த² மஹத்³ப்³ரஹ்ம வதி³ஷ்யதி .
ந தத்ப்ருதி²வ்யாம் நோ தி³வி யேன ப்ராணந்தி வீருத⁴꞉ ..1..
அந்தரிக்ஷ ஆஸாம் ஸ்தா²ம ஶ்ராந்தஸதா³மிவ .
ஆஸ்தா²நமஸ்ய பூ⁴தஸ்ய விது³ஷ்டத்³வேத⁴ஸோ ந வா ..2..
யத்³ரோத³ஸீ ரேஜமானே பூ⁴மிஶ்ச நிரதக்ஷதம் .
ஆர்த்³ரம் தத³த்³ய ஸர்வதா³ ஸமுத்³ரஸ்யேவ ஶ்ரோத்யா꞉ ..3..
விஶ்வமன்யாமபீ⁴வார தத³ன்யஸ்யாமதி⁴ ஶ்ரிதம் .
தி³வே ச விஶ்வவேத³ஸே ப்ருதி²வ்யை சாகரம் நம꞉ ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |