தத்புருஷாய வித்³மஹே வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி தன்னோ த³ந்தி꞉ ப்ரசோத³யாத்....

தத்புருஷாய வித்³மஹே வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி
தன்னோ த³ந்தி꞉ ப்ரசோத³யாத்

Prayers

Tamil Titles

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2449151