அறிவு மற்றும் வெற்றிக்கான ஸ்ரீவித்யா தேவி மற்றும் கிருஷ்ணரின் மந்திரம்

ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கஏஈலஹ்ரீம் க்ருஷ்ணாய ஹஸகஹலஹ்ரீம் கோ³விந்தா³ய ஸகலஹ்ரீம் கோ³பீஜனவல்லபா⁴ய கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் ஸ்வாஹா....

ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கஏஈலஹ்ரீம் க்ருஷ்ணாய ஹஸகஹலஹ்ரீம் கோ³விந்தா³ய ஸகலஹ்ரீம் கோ³பீஜனவல்லபா⁴ய கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் ஸ்வாஹா

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |