அறிவு மற்றும் வெற்றிக்கான ஸ்ரீவித்யா தேவி மற்றும் கிருஷ்ணரின் மந்திரம்

78.9K

Comments

svez3

வேதத்தை இயற்றியது யார்?

வேதம் அபௌருஷேய என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு கூறப்படும் காரணம், வேதத்திற்கு ஆசிரியர் இல்லை. வேதம் என்பது பல காலம் கடந்து முனிவர்களின் அறிவிலிருந்து மந்திரங்களாக வெளிப் பட்டதாகும்.

பெண் ரிஷி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்?

பெண் ரிஷி ரிஷிகா என்று அழைக்கப்பட்டனர்.

Quiz

தினகரன் என்பது யார்?

ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கஏஈலஹ்ரீம் க்ருஷ்ணாய ஹஸகஹலஹ்ரீம் கோ³விந்தா³ய ஸகலஹ்ரீம் கோ³பீஜனவல்லபா⁴ய கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் ஸ்வாஹா....

ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் கஏஈலஹ்ரீம் க்ருஷ்ணாய ஹஸகஹலஹ்ரீம் கோ³விந்தா³ய ஸகலஹ்ரீம் கோ³பீஜனவல்லபா⁴ய கஏஈலஹ்ரீம் ஹஸகஹலஹ்ரீம் ஸகலஹ்ரீம் ஸ்வாஹா

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |