அதிர்ஷ்டத்திற்கான லட்சுமி மந்திரம்

ஶ்ரீம் ௐ நமோ ப⁴க³வதி ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யினி ஶ்ரீவித்³யே மஹாவிபூ⁴தயே ஸ்வாஹா....

ஶ்ரீம் ௐ நமோ ப⁴க³வதி ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யினி ஶ்ரீவித்³யே மஹாவிபூ⁴தயே ஸ்வாஹா

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |