செழிப்பு மற்றும் செல்வத்தின் மிகுதிக்கான மந்திரம்

Knowledge Bank

மகாபாரத கதைப்படி காந்தாரிக்கு நூறு மகன்கள் எப்படிக் கிடைத்தார்கள்?

காந்தாரி வியாச முனிவரிடம் நூறு வலிமைமிக்க மகன்களுக்காக வரம் கேட்டாள். வியாசரின் ஆசீர்வாதம் அவள் கர்ப்பத்திற்கு வழிவகுத்தது, ஆனால் அவள் நீண்ட கர்ப்பத்தை எதிர்கொண்டாள். குந்தியின் மகன் பிறந்ததும் காந்தாரி விரக்தியடைந்து அவள் வயிற்றில் அடித்தாள். அவள் வயிற்றிலிருந்து ஒரு சதைக்கட்டி வெளியே வந்தது. வியாசர் மீண்டும் வந்து, சில சடங்குகளைச் செய்து, ஒரு தனித்துவமான செயல்முறையின் மூலம், அந்த கட்டியை நூறு மகன்களாகவும் ஒரு மகளாகவும் மாற்றினார். இக்கதை, பொறுமை, விரக்தி மற்றும் தெய்வீகத் தலையீட்டின் சக்தி ஆகியவற்றின் கருப்பொருளை எடுத்துக்காட்டும் குறியீட்டில் நிறைந்துள்ளது. இது மனித செயல்களுக்கும் தெய்வீக சித்தத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பைக் காட்டுகிறது

முருகனின் சடாட்சர மந்திரம்

1. ௐ வசத்³பு⁴வே நம꞉ 2. ஶரவணப⁴வ

Quiz

அதர்வவேதத்தின் பைப்பலாத ஸம்ஹிதாவை பின்பற்றுவோர் எங்கே காணப்படுகிறார்கள்?

ௐ ஶ்ரீம்ʼ ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ வித்தேஶ்வராய நம꞉....

ௐ ஶ்ரீம்ʼ ௐ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ வித்தேஶ்வராய நம꞉

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |