செல்வத்திற்கு லட்சுமி மந்திரம்

18.6K

Comments

4xxw3

மரணத்தின் உருவாக்கம்

சிருஷ்டியின் போது, பிரம்மா உலகம் விரைவில் உயிர்வாழும் பிராணிகளால் நிரம்பி விடும் என நினைக்கவில்லை. பிரம்மா உலகின் நிலையை பார்த்தபோது கவலைப்பட்டார் மற்றும் எல்லாவற்றையும் எரிக்க அக்னியை அனுப்பினார். பகவான் சிவன் தலையிட்டு மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த ஒரு முறையான வழியை பரிந்துரைத்தார். அப்போதே பிரம்மா அதை செயல்படுத்த மரணத்தையும், மரண தெய்வத்தையும் உருவாக்கினார்.

வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் யார்?

முனிவர் பராசரர் மற்றும் சத்யவதி வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் ஆவார்.

Quiz

கம்பர் எந்த கிராமத்துடன் தொடர்புள்ளவர்?

ஶ்ரீஸாமாயாயாமாஸாஶ்ரீ ஸானோயாஜ்ஞேஜ்ஞேயானோஸா . மாயாளீளாளாளீயாமா யாஜ்ஞேளாளீளீளாஜ்ஞேயா ......

ஶ்ரீஸாமாயாயாமாஸாஶ்ரீ ஸானோயாஜ்ஞேஜ்ஞேயானோஸா .
மாயாளீளாளாளீயாமா யாஜ்ஞேளாளீளீளாஜ்ஞேயா ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |