சூரிய கிரகன தோஷ நிவாரண மந்திரம்

இந்த்³ரோ(அ)னலோ த³ண்ட³த⁴ரஶ்ச ரக்ஷோ ஜலேஶ்வரோ வாயுகுபே³ர ஈஶா꞉ . மஜ்ஜன்மதி⁴ஷ்ண்யே மம ராஶிஸம்ʼஸ்தே² ஹ்யர்கோபராக³ம்ʼ ஶமயந்து ஸர்வே ......

இந்த்³ரோ(அ)னலோ த³ண்ட³த⁴ரஶ்ச ரக்ஷோ ஜலேஶ்வரோ வாயுகுபே³ர ஈஶா꞉ .
மஜ்ஜன்மதி⁴ஷ்ண்யே மம ராஶிஸம்ʼஸ்தே² ஹ்யர்கோபராக³ம்ʼ ஶமயந்து ஸர்வே ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |