செழிப்புக்கான லட்சுமி மந்திரம்

பத்³மஸ்தா² பத்³மநேத்ரா கமலயுக³வராபீ⁴தியுக்³தோ³ஸ்ஸரோஜா தே³ஹோத்தா²பி⁴꞉ ப்ரபா⁴பி⁴꞉ த்ரிபு⁴வனமகி²லம் பா⁴ஸுரா பா⁴ஸயந்தீ . முக்தாஹாராபி⁴ராமோன்னதகுசகலஶா ரத்னமஞ்ஜீரகாஞ்சீ- க்³ரைவேயோர்ம்யங்க³தா³ட்⁴யா த்⁴ருதமணிமகுடா ஶ....

பத்³மஸ்தா² பத்³மநேத்ரா கமலயுக³வராபீ⁴தியுக்³தோ³ஸ்ஸரோஜா
தே³ஹோத்தா²பி⁴꞉ ப்ரபா⁴பி⁴꞉ த்ரிபு⁴வனமகி²லம் பா⁴ஸுரா பா⁴ஸயந்தீ .
முக்தாஹாராபி⁴ராமோன்னதகுசகலஶா ரத்னமஞ்ஜீரகாஞ்சீ-
க்³ரைவேயோர்ம்யங்க³தா³ட்⁴யா த்⁴ருதமணிமகுடா ஶ்ரேயஸே ஶ்ரீர்ப⁴வேத்³வ꞉ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |