வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைப் பெறுவதற்கான மந்திரம்

ஸ்வஸ்திதம் மே ஸுப்ராத꞉ ஸுஸாயம் ஸுதி³வம் ஸும்ருக³ம் ஸுஶகுனம் மே அஸ்து . ஸுஹவமக்³னே ஸ்வஸ்த்ய(அ)மர்த்யம் க³த்வா புனராயாபி⁴நந்த³ன் ......

ஸ்வஸ்திதம் மே ஸுப்ராத꞉ ஸுஸாயம் ஸுதி³வம் ஸும்ருக³ம் ஸுஶகுனம் மே அஸ்து . ஸுஹவமக்³னே ஸ்வஸ்த்ய(அ)மர்த்யம் க³த்வா புனராயாபி⁴நந்த³ன் ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |