வேகமாக மகிழ்ச்சியான திருமணத்திற்கு சுயம்வரா பார்வதி மந்திரம்

ௐ ஹ்ரீம் யோகி³னி யோகி³னி யோகே³ஶ்வரி யோகே³ஶ்வரி யோக³ப⁴யங்கரி ஸகலஸ்தா²வரஜங்க³மஸ்ய முக²ஹ்ருத³யம் மம வஶமாகர்ஷய ஆகர்ஷய ஸ்வாஹா....

ௐ ஹ்ரீம் யோகி³னி யோகி³னி யோகே³ஶ்வரி யோகே³ஶ்வரி யோக³ப⁴யங்கரி ஸகலஸ்தா²வரஜங்க³மஸ்ய முக²ஹ்ருத³யம் மம வஶமாகர்ஷய ஆகர்ஷய ஸ்வாஹா

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |