தத்புருஷாய வித்³மஹே மஹாதே³வாய தீ⁴மஹி தன்னோ ருத்³ர꞉ ப்ரசோத³யாத்....

தத்புருஷாய வித்³மஹே மஹாதே³வாய தீ⁴மஹி தன்னோ ருத்³ர꞉ ப்ரசோத³யாத்

Prayers

Tamil Titles

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446