ஐம் ஓஷ்டா²பிதா⁴னா நகுலீ க்லீம் த³ந்தை꞉ பரிவ்ருதா பவி꞉. ஸௌ꞉ ஸர்வஸ்யை வாச ஈஶானா சாரு மாமிஹ வாத³யேத்.. வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா......

ஐம் ஓஷ்டா²பிதா⁴னா நகுலீ க்லீம் த³ந்தை꞉ பரிவ்ருதா பவி꞉.
ஸௌ꞉ ஸர்வஸ்யை வாச ஈஶானா சாரு மாமிஹ வாத³யேத்..
வத³ வத³ வாக்³வாதி³னீ ஸ்வாஹா..

Prayers

Tamil Titles

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2445771