ஆலிங்க்³ய தே³வீமபி⁴தோ நிஷண்ணாம் பரஸ்பராஸ்ப்ருஷ்டகடீநிவேஶம். ஸந்த்⁴யாருணம் பாஶஸ்ருணீவஹந்தம் ப⁴யாபஹம் ஶக்திக³ணேஶமீடே³......

ஆலிங்க்³ய தே³வீமபி⁴தோ நிஷண்ணாம் பரஸ்பராஸ்ப்ருஷ்டகடீநிவேஶம்.
ஸந்த்⁴யாருணம் பாஶஸ்ருணீவஹந்தம் ப⁴யாபஹம் ஶக்திக³ணேஶமீடே³..

Prayers

Tamil Titles

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2461902