கணவன்-மனைவி இடையே பாசத்திற்கு சக்தி கணபதி மந்திரம்

 

 

ஆலிங்க்³ய தே³வீமபி⁴தோ நிஷண்ணாம் பரஸ்பராஸ்ப்ருஷ்டகடீநிவேஶம். ஸந்த்⁴யாருணம் பாஶஸ்ருணீவஹந்தம் ப⁴யாபஹம் ஶக்திக³ணேஶமீடே³......

ஆலிங்க்³ய தே³வீமபி⁴தோ நிஷண்ணாம் பரஸ்பராஸ்ப்ருஷ்டகடீநிவேஶம்.
ஸந்த்⁴யாருணம் பாஶஸ்ருணீவஹந்தம் ப⁴யாபஹம் ஶக்திக³ணேஶமீடே³..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |