சக்தி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான வேத மந்திரம்

அஸ்மின் வஸு வஸவோ தா⁴ரயந்த்விந்த்³ர꞉ பூஷா வருணோ மித்ரோ அக்³னி꞉ . இமமாதி³த்யா உத விஶ்வே ச தே³வா உத்தரஸ்மின் ஜ்யோதிஷி தா⁴ரயந்து ..1.. அஸ்ய தே³வா꞉ ப்ரதி³ஶி ஜ்யோதிரஸ்து ஸூர்யோ அக்³நிருத வா ஹிரண்யம் . ஸபத்னா அஸ்மத³த⁴ரே ப⁴வந்த....

அஸ்மின் வஸு வஸவோ தா⁴ரயந்த்விந்த்³ர꞉ பூஷா வருணோ மித்ரோ அக்³னி꞉ .
இமமாதி³த்யா உத விஶ்வே ச தே³வா உத்தரஸ்மின் ஜ்யோதிஷி தா⁴ரயந்து ..1..
அஸ்ய தே³வா꞉ ப்ரதி³ஶி ஜ்யோதிரஸ்து ஸூர்யோ அக்³நிருத வா ஹிரண்யம் .
ஸபத்னா அஸ்மத³த⁴ரே ப⁴வந்தூத்தமம் நாகமதி⁴ ரோஹயேமம் ..2..
யேனேந்த்³ராய ஸமப⁴ர꞉ பயாம்ஸ்யுத்தமேன ப்³ரஹ்மணா ஜாதவேத³꞉ .
தேன த்வமக்³ன இஹ வர்த⁴யேமம் ஸஜாதானாம் ஶ்ரைஷ்ட்²ய ஆ தே⁴ஹ்யேனம் ..3..
ஐஷாம் யஜ்ஞமுத வர்சோ த³தே³(அ)ஹம் ராயஸ்போஷமுத சித்தான்யக்³னே .
ஸபத்னா அஸ்மத³த⁴ரே ப⁴வந்தூத்தமம் நாகமதி⁴ ரோஹயேமம் ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |