க்ஷேத்ரியை த்வா ஸூக்தம்ʼ

க்ஷேத்ரியை த்வா நிர்ருத்யை த்வா த்³ருஹோ முஞ்சாமி வருணஸ்ய பாஶாத். அநாக³ஸம் ப்³ரஹ்மணே த்வா கரோமி ஶிவே தே த்³யாவாப்ருதி²வீ உபே⁴ இமே.. ஶந்தே அக்³னி꞉ ஸஹாத்³பி⁴ரஸ்து ஶந்த்³யாவாப்ருதி²வீ ஸஹௌஷதீ⁴பி⁴꞉. ஶமந்தரிக்ஷம்ˮ ஸஹ வாதேன....

க்ஷேத்ரியை த்வா நிர்ருத்யை த்வா த்³ருஹோ முஞ்சாமி வருணஸ்ய பாஶாத்.
அநாக³ஸம் ப்³ரஹ்மணே த்வா கரோமி ஶிவே தே த்³யாவாப்ருதி²வீ உபே⁴ இமே..
ஶந்தே அக்³னி꞉ ஸஹாத்³பி⁴ரஸ்து ஶந்த்³யாவாப்ருதி²வீ ஸஹௌஷதீ⁴பி⁴꞉.
ஶமந்தரிக்ஷம்ˮ ஸஹ வாதேன தே ஶந்தே சதஸ்ர꞉ ப்ரதி³ஶோ ப⁴வந்து..
யா தை³வீஶ்சதஸ்ர꞉ ப்ரதி³ஶோ வாதபத்நீரபி⁴ ஸூர்யோ விசஷ்டே.
தாஸாந்த்வா(ஆ)ஜரஸ ஆ த³தா⁴மி ப்ர யக்ஷ்ம ஏது நிர்ருதிம் பராசை꞉..
அமோசி யக்ஷ்மாத்³து³ரிதாத³வர்த்யை த்³ருஹ꞉ பாஶாந்நிர்ருத்யை சோத³மோசி.
அஹா அவர்திமவித³த்²ஸ்யோனமப்யபூ⁴த்³ப⁴த்³ரே ஸுக்ருதஸ்ய லோகே..
ஸூர்யம்ருதந்தமஸோ க்³ராஹ்யா யத்³தே³வா அமுஞ்சன்னஸ்ருஜன்வ்யேனஸ꞉.
ஏவமஹமிமம் க்ஷேத்ரியாஜ்ஜாமிஶம்ˮஸாத்³த்³ருஹோ முஞ்சாமி வருணஸ்ய பாஶாத்..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |