கோவர்தன கோபாலனின் ஆசீர்வாதத்திற்கான மந்திரம்

ௐ நமோ கோ³வர்த⁴னோத்³த⁴ரணாய கோ³விந்தா³ய கோ³குலநிவாஸாய கோ³பாலாய கோ³பாலபதயே கோ³பீஜனப⁴ர்த்ரே கி³ரிஜோத்³த⁴ர்த்ரே கருணாநித⁴யே ஜக³த்³வித⁴யே ஜக³ன்மங்க³லாய ஜக³ந்நிவாஸாய ஜக³ன்மோஹனாய கோடிமன்மத²மன்மதா²ய வ்ருஷபா⁴னுஸுதாவராய ஶ்ரீநந்....

ௐ நமோ கோ³வர்த⁴னோத்³த⁴ரணாய கோ³விந்தா³ய கோ³குலநிவாஸாய கோ³பாலாய கோ³பாலபதயே கோ³பீஜனப⁴ர்த்ரே கி³ரிஜோத்³த⁴ர்த்ரே கருணாநித⁴யே ஜக³த்³வித⁴யே ஜக³ன்மங்க³லாய ஜக³ந்நிவாஸாய ஜக³ன்மோஹனாய கோடிமன்மத²மன்மதா²ய வ்ருஷபா⁴னுஸுதாவராய ஶ்ரீநந்த³ராஜகுலப்ரதீ³பாய ஶ்ரீக்ருஷ்ணாய பரிபூர்ணதமாய த்வஸங்க்²யப்³ரஹ்மாண்ட³பதயே கோ³லோகதா⁴மதி⁴ஷணாதி⁴பதயே ஸ்வயம் ப⁴க³வதே ஸப³லாய நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே .

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |