கெட்ட சகுனங்களின் தீய விளைவுகளை நீக்குவதற்கான மந்திரம்

அனுஹவம் பரிஹவம் பரிவாத³ம் பரிக்ஷவம் . ஸர்வைர்மே ரிக்தகும்பா⁴ன் பரா தாந்த்ஸவித꞉ ஸுவ .. அபபாபம் பரிக்ஷவம் புண்யம் ப⁴க்ஷீமஹி க்ஷவம் . ஶிவா தே பாப நாஸிகாம் புண்யக³ஶ்சாபி⁴ மேஹதாம் ......

அனுஹவம் பரிஹவம் பரிவாத³ம் பரிக்ஷவம் .
ஸர்வைர்மே ரிக்தகும்பா⁴ன் பரா தாந்த்ஸவித꞉ ஸுவ ..
அபபாபம் பரிக்ஷவம் புண்யம் ப⁴க்ஷீமஹி க்ஷவம் .
ஶிவா தே பாப நாஸிகாம் புண்யக³ஶ்சாபி⁴ மேஹதாம் ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |