கெட்ட கனவுகளில் இருந்து பாதுகாப்பதற்கான மந்திரம்

ௐ அச்யுத-கேஶவ-விஷ்ணு-ஹரி-ஸத்ய-ஜனார்த³ன-ஹம்ʼஸ-நாராயணேப்⁴யோ நம꞉ ஶிவ-க³ணபதி-கார்திகேய-தி³னேஶ்வர-த⁴ர்மேப்⁴யோ நம꞉ து³ர்கா³-க³ங்கா³-துலஸீ-ராதா⁴-லக்ஷ்மீ-ஸரஸ்வதீப்⁴யோ நம꞉ ராம-ஸ்கந்த³-ஹனூமன்-வைனதேய-வ்ருʼகோத³ரேப்⁴யோ நம꞉ ௐ ஹ்....

ௐ அச்யுத-கேஶவ-விஷ்ணு-ஹரி-ஸத்ய-ஜனார்த³ன-ஹம்ʼஸ-நாராயணேப்⁴யோ நம꞉
ஶிவ-க³ணபதி-கார்திகேய-தி³னேஶ்வர-த⁴ர்மேப்⁴யோ நம꞉
து³ர்கா³-க³ங்கா³-துலஸீ-ராதா⁴-லக்ஷ்மீ-ஸரஸ்வதீப்⁴யோ நம꞉
ராம-ஸ்கந்த³-ஹனூமன்-வைனதேய-வ்ருʼகோத³ரேப்⁴யோ நம꞉
ௐ ஹ்ரீம்ʼ க்லீம்ʼ பூர்வது³ர்க³திநாஶின்யை மஹாமாயாயை ஸ்வாஹா
ௐ நமோ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய ஸ்வாஹா

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |