சன்தான பரமேசுவர ஸ்தோத்திரம்

பார்வதீஸஹிதம் ஸ்கந்த³னந்தி³விக்⁴னேஶஸம்யுதம். சிந்தயாமி ஹ்ருதா³காஶே ப⁴ஜதாம் புத்ரத³ம் ஶிவம்.. ப⁴க³வன் ருத்³ர ஸர்வேஶ ஸர்வபூ⁴தத³யாபர. அநாத²நாத² ஸர்வஜ்ஞ புத்ரம் தே³ஹி மம ப்ரபோ⁴.. ருத்³ர ஶம்போ⁴ விரூபாக்ஷ நீலகண்ட² மஹேஶ....

பார்வதீஸஹிதம் ஸ்கந்த³னந்தி³விக்⁴னேஶஸம்யுதம்.
சிந்தயாமி ஹ்ருதா³காஶே ப⁴ஜதாம் புத்ரத³ம் ஶிவம்..
ப⁴க³வன் ருத்³ர ஸர்வேஶ ஸர்வபூ⁴தத³யாபர.
அநாத²நாத² ஸர்வஜ்ஞ புத்ரம் தே³ஹி மம ப்ரபோ⁴..
ருத்³ர ஶம்போ⁴ விரூபாக்ஷ நீலகண்ட² மஹேஶ்வர.
பூர்வஜன்மக்ருதம் பாபம் வ்யபோஹ்ய தனயம் தி³ஶ..
சந்த்³ரஶேக²ர ஸர்வஜ்ஞ காலகூடவிஷாஶன.
மம ஸஞ்சிதபாபஸ்ய லயம் க்ருத்வா ஸுதம் தி³ஶ..
த்ரிபுராரே க்ரதுத்⁴வம்ஸின் காமாராதே வ்ருஷத்⁴வஜ.
க்ருபயா மயி தே³வேஶ ஸுபுத்ரான் தே³ஹி மே ப³ஹூன்..
அந்த⁴காரே வ்ருஷாரூட⁴ சந்த்³ரவஹ்ன்யர்கலோசன.
ப⁴க்தே மயி க்ருபாம் க்ருத்வா ஸந்தானம் தே³ஹி மே ப்ரபோ⁴..
கைலாஸஶிக²ராவாஸ பார்வதீஸ்கந்த³ஸம்யுத.
மம புத்ரம் ச ஸத்கீர்திம் ஐஶ்வர்யம் சாஶு தே³ஹி போ⁴꞉..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |