சன்தான பரமேசுவர ஸ்தோத்திரம்

68.4K

Comments

frnGq

வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் யார்?

முனிவர் பராசரர் மற்றும் சத்யவதி வேத வியாஸரின் பெற்றோர்கள் ஆவார்.

மகாபாரத கதைப்படி காந்தாரிக்கு நூறு மகன்கள் எப்படிக் கிடைத்தார்கள்?

காந்தாரி வியாச முனிவரிடம் நூறு வலிமைமிக்க மகன்களுக்காக வரம் கேட்டாள். வியாசரின் ஆசீர்வாதம் அவள் கர்ப்பத்திற்கு வழிவகுத்தது, ஆனால் அவள் நீண்ட கர்ப்பத்தை எதிர்கொண்டாள். குந்தியின் மகன் பிறந்ததும் காந்தாரி விரக்தியடைந்து அவள் வயிற்றில் அடித்தாள். அவள் வயிற்றிலிருந்து ஒரு சதைக்கட்டி வெளியே வந்தது. வியாசர் மீண்டும் வந்து, சில சடங்குகளைச் செய்து, ஒரு தனித்துவமான செயல்முறையின் மூலம், அந்த கட்டியை நூறு மகன்களாகவும் ஒரு மகளாகவும் மாற்றினார். இக்கதை, பொறுமை, விரக்தி மற்றும் தெய்வீகத் தலையீட்டின் சக்தி ஆகியவற்றின் கருப்பொருளை எடுத்துக்காட்டும் குறியீட்டில் நிறைந்துள்ளது. இது மனித செயல்களுக்கும் தெய்வீக சித்தத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பைக் காட்டுகிறது

Quiz

கீழ்க்கண்டவற்றில் எது நாமத்ரய அஸ்த்ர மந்த்ரம்?

பார்வதீஸஹிதம் ஸ்கந்த³னந்தி³விக்⁴னேஶஸம்யுதம். சிந்தயாமி ஹ்ருதா³காஶே ப⁴ஜதாம் புத்ரத³ம் ஶிவம்.. ப⁴க³வன் ருத்³ர ஸர்வேஶ ஸர்வபூ⁴தத³யாபர. அநாத²நாத² ஸர்வஜ்ஞ புத்ரம் தே³ஹி மம ப்ரபோ⁴.. ருத்³ர ஶம்போ⁴ விரூபாக்ஷ நீலகண்ட² மஹேஶ....

பார்வதீஸஹிதம் ஸ்கந்த³னந்தி³விக்⁴னேஶஸம்யுதம்.
சிந்தயாமி ஹ்ருதா³காஶே ப⁴ஜதாம் புத்ரத³ம் ஶிவம்..
ப⁴க³வன் ருத்³ர ஸர்வேஶ ஸர்வபூ⁴தத³யாபர.
அநாத²நாத² ஸர்வஜ்ஞ புத்ரம் தே³ஹி மம ப்ரபோ⁴..
ருத்³ர ஶம்போ⁴ விரூபாக்ஷ நீலகண்ட² மஹேஶ்வர.
பூர்வஜன்மக்ருதம் பாபம் வ்யபோஹ்ய தனயம் தி³ஶ..
சந்த்³ரஶேக²ர ஸர்வஜ்ஞ காலகூடவிஷாஶன.
மம ஸஞ்சிதபாபஸ்ய லயம் க்ருத்வா ஸுதம் தி³ஶ..
த்ரிபுராரே க்ரதுத்⁴வம்ஸின் காமாராதே வ்ருஷத்⁴வஜ.
க்ருபயா மயி தே³வேஶ ஸுபுத்ரான் தே³ஹி மே ப³ஹூன்..
அந்த⁴காரே வ்ருஷாரூட⁴ சந்த்³ரவஹ்ன்யர்கலோசன.
ப⁴க்தே மயி க்ருபாம் க்ருத்வா ஸந்தானம் தே³ஹி மே ப்ரபோ⁴..
கைலாஸஶிக²ராவாஸ பார்வதீஸ்கந்த³ஸம்யுத.
மம புத்ரம் ச ஸத்கீர்திம் ஐஶ்வர்யம் சாஶு தே³ஹி போ⁴꞉..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |