உங்கள் குழந்தையின் பாதுகாப்பிற்கான மந்திரம்

மா தே குமாரம் ரக்ஷோ வதீ⁴ன்மா தே⁴னுரத்யாஸாரிணீ. ப்ரியா த⁴னஸ்ய பூ⁴யா ஏத⁴மானா ஸ்வே க்³ருஹே. அயம் கமாரோ ஜராம் த⁴யது தீ³ர்க⁴மாயு꞉ . யஸ்மை த்வம் ஸ்தன ப்ரப்யாயாயுர்வர்சோ யஶோ ப³லம். யத்³பூ⁴மேஹ்ருத³யம் தி³வி சந்த்³ரமஸி ஶ்ர....

மா தே குமாரம் ரக்ஷோ வதீ⁴ன்மா தே⁴னுரத்யாஸாரிணீ.
ப்ரியா த⁴னஸ்ய பூ⁴யா ஏத⁴மானா ஸ்வே க்³ருஹே.
அயம் கமாரோ ஜராம் த⁴யது தீ³ர்க⁴மாயு꞉ .
யஸ்மை த்வம் ஸ்தன ப்ரப்யாயாயுர்வர்சோ யஶோ ப³லம்.
யத்³பூ⁴மேஹ்ருத³யம் தி³வி சந்த்³ரமஸி ஶ்ரிதம்.
தது³ர்வி பஶ்யம் மா(அ)ஹம் பௌத்ரமக⁴ம் ருத³ம்.
யத்தே ஸுஸீமே ஹ்ருத³யம் வேதா³(அ)ஹம் தத்ப்ரஜாபதௌ.
வேதா³ம தஸ்ய தே வயம் மா(அ)ஹம் பௌத்ரமக⁴ம் ருத³ம்.
நாமயதி ந ருத³தி யத்ர வயம் வதா³மஸி யத்ர சாபி⁴ம்ருஶாமஸி.
ஆபஸ்ஸுப்தேஷு ஜாக்³ரத ரக்ஷாம்ஸி நிரிதோ நுத³த்⁴வம்.
அயம் கலிம் பதயந்தம் ஶ்வானமிவோத்³வ்ருத்³த⁴ம்.
அஜாம் வாஶிந்தாமிவ மருத꞉ பர்யாத்⁴வம் ஸ்வாஹா.
ஶண்டே³ரத²ஶ்ஶண்டி³கேர உலூக²ல꞉.
ச்யவனோ நஶ்யதாதி³தஸ்ஸ்வாஹா.
அயஶ்ஶண்டோ³ மர்க உபவீரம் உலூக²ல꞉.
ச்யவனோ நஶ்யதாதி³தஸ்ஸ்வாஹா.
கேஶினீஶ்ஶ்வலோமினீ꞉ க²ஜாபோ(அ)ஜோபகாஶினீ꞉.
அபேத நஶ்யதாதி³தஸ்ஸ்வாஹா.
மிஶ்ரவாஸஸ꞉ கௌபே³ரகா ரக்ஷோராஜேன ப்ரேஷிதா꞉.
க்³ராமம் ஸஜானயோ க³ச்ச²ந்தீச்ச²ந்தோ(அ)பரிதா³க்ருதாந்த்²ஸ்வாஹா.
ஏதான் க்⁴னதைதான்க்³ருஹ்ணீதேத்யயம் ப்³ரஹ்மணஸ்புத்ர꞉.
தாநக்³னி꞉ பர்யஸரத்தானிந்த்³ரஸ்தான்ப்³ருஹஸ்பதி꞉.
தானஹம் வேத³ ப்³ராஹ்மண꞉ ப்ரம்ருஶத꞉ கூடத³ந்தான் விகேஶான்லம்ப³னஸ்தனான் ஸ்வாஹா.
நக்தஞ்சாரிண உரஸ்பேஶாஞ்சூ²லஹஸ்தான்கபாலபான்.
பூவ ஏஷாம் பிதேத்யுச்சைஶ்ஶ்ராவ்யகர்ணக꞉.
மாதா ஜக⁴ன்யா ஸர்பதி க்³ராமே விது⁴ரமிச்ச²ந்தீ ஸ்வாஹா.
நிஶீத²சாரிணீ ஸ்வஸா ஸந்தி⁴னா ப்ரேக்ஷதே குலம்.
யா ஸ்வபந்தம் போ³த⁴யதி யஸ்யை விஜாதாயாம் மன꞉.
தாஸாம் த்வம் கஷ்ணவர்த்மனே க்லோமானம் ஹ்ருர்த³யம் யக்ருத்.
அக்³னே அக்ஷீணி நிர்த³ஹ ஸ்வாஹா.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |