குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்கான ஸ்கந்தாபஸ்மார மந்திரம்

ஸ்கந்தா³பஸ்மாரஸஞ்ஜ்ஞோ ய꞉ ஸ்கந்த³ஸ்ய த³யித꞉ ஸகா² விஶாக²ஸஞ்ஜ்ஞஶ்ச ஶிஶோ꞉ ஶிவோ(அ)ஸ்து விக்ருதானன꞉....

ஸ்கந்தா³பஸ்மாரஸஞ்ஜ்ஞோ ய꞉ ஸ்கந்த³ஸ்ய த³யித꞉ ஸகா²
விஶாக²ஸஞ்ஜ்ஞஶ்ச ஶிஶோ꞉ ஶிவோ(அ)ஸ்து விக்ருதானன꞉

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |