பெரும் வளம் குபேர மந்திரம்

யக்ஷாய குபே³ராய வைஶ்ரவணாய த⁴னதா⁴ன்யாதி⁴பதயே த⁴னதா⁴ன்யாதி⁴பத்யம் மே தே³ஹி த³தா³பய ஸ்வாஹா....

யக்ஷாய குபே³ராய வைஶ்ரவணாய த⁴னதா⁴ன்யாதி⁴பதயே த⁴னதா⁴ன்யாதி⁴பத்யம் மே தே³ஹி த³தா³பய ஸ்வாஹா

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |