கல்ப விருட்சத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்கான மந்திரம்

நமஸ்தே கலபவ்ருக்ஷாய சிந்திதார்த²ப்ரதா³ய ச . விஶ்வம்ப⁴ராய தே³வாய நமஸ்தே விஶ்வமூர்தயே ......

நமஸ்தே கலபவ்ருக்ஷாய சிந்திதார்த²ப்ரதா³ய ச .
விஶ்வம்ப⁴ராய தே³வாய நமஸ்தே விஶ்வமூர்தயே ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |