கர்பரக்ஷாம்பிகை ஸ்தோத்திரம்

வாபீதடே வாமபா⁴கே³ வாமதே³வஸ்ய தே³வீ ஸ்தி²தா வந்த்³யமானா. மான்யா வரேண்யா வத³ன்யா பாஹி க³ர்ப⁴ஸ்த²ஜந்தூன் ததா² ப⁴க்தலோகான். ஶ்ரீக³ர்ப⁴ரக்ஷாபுரே யா தி³வ்யஸௌந்த³ர்யயுக்தா ஸுமங்க³ல்யகா³த்ரீ. தா⁴த்ரீ ஜனீத்ரீ ஜனானாம்ʼ தி³வ....

வாபீதடே வாமபா⁴கே³ வாமதே³வஸ்ய தே³வீ ஸ்தி²தா வந்த்³யமானா.
மான்யா வரேண்யா வத³ன்யா பாஹி க³ர்ப⁴ஸ்த²ஜந்தூன் ததா² ப⁴க்தலோகான்.
ஶ்ரீக³ர்ப⁴ரக்ஷாபுரே யா தி³வ்யஸௌந்த³ர்யயுக்தா ஸுமங்க³ல்யகா³த்ரீ.
தா⁴த்ரீ ஜனீத்ரீ ஜனானாம்ʼ தி³வ்யரூபாம்ʼ த³யார்த்³ராம்ʼ மனோஜ்ஞாம்ʼ ப⁴ஜே த்வாம்.
ஆஷாட⁴மாஸே ஸுபுண்யே ஶுக்ரவாரே ஸுக³ந்தே⁴ன க³ந்தே⁴ன லிப்தாம்.
தி³வ்யாம்ப³ராகல்பவேஷாம்ʼ வாஜபேயாதி³யஜ்ஞேஷு ப⁴க்த்யா ஸுத்³ருʼஷ்டாம்.
கல்யாணதா⁴த்ரீம்ʼ நமஸ்யே வேதி³காம்ʼ ச ஸ்த்ரியோ க³ர்ப⁴ரக்ஷாகரீம்ʼ த்வாம்.
பா³லை꞉ ஸதா³ ஸேவிதாங்க்⁴ரிம்ʼ க³ர்ப⁴ரக்ஷார்த² - மாராது³பைது ப்ரபீட²ம்.
ப்³ரஹ்மோத்ஸவே விப்ரவேத்³யாம்ʼ வாத்³யகோ⁴ஷேண துஷ்டாம்ʼ ரதே² ஸந்நிவிஷ்டாம்.
ஸர்வார்த²தா³த்ரீம்ʼ ப⁴ஜேஹம்ʼ தே³வவ்ருʼந்தை³ரபீ(அ)ட்³யாம்ʼ ஜக³ன்மாதரம்ʼ த்வாம்.
ஏதத்க்ருʼதம்ʼ ஸ்தோத்ரரத்னம்ʼ க³ர்ப⁴ரக்ஷார்த²மாத்ருʼப்த பா³லாம்பி³காயா꞉.
நித்யம்ʼ படே²த்³யஸ்து ப⁴க்த்யா புத்ரபௌத்ராதி³பா⁴க்³யம்ʼ ப⁴வேத்தஸ்ய நித்யம்.
ஶ்ரீதே³விமாதர்நமஸ்தே.

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |