பாதுகாப்பிற்கான அதர்வ வேத மந்திரம்

அஸபத்னம் புரஸ்தாத்பஶ்சான் நோ அப⁴யம் க்ருதம் . ஸவிதா மா த³க்ஷிணத உத்தரான் மா ஶசீபதி꞉ ..1.. தி³வோ மாதி³த்யா ரக்ஷது பூ⁴ம்யா ரக்ஷந்த்வக்³னய꞉ . இந்த்³ராக்³னீ ரக்ஷதாம் மா புரஸ்தாத³ஶ்வினாவபி⁴த꞉ ஶர்ம யச்ச²தாம் . திரஶ்சீன் அக....

அஸபத்னம் புரஸ்தாத்பஶ்சான் நோ அப⁴யம் க்ருதம் .
ஸவிதா மா த³க்ஷிணத உத்தரான் மா ஶசீபதி꞉ ..1..
தி³வோ மாதி³த்யா ரக்ஷது பூ⁴ம்யா ரக்ஷந்த்வக்³னய꞉ .
இந்த்³ராக்³னீ ரக்ஷதாம் மா புரஸ்தாத³ஶ்வினாவபி⁴த꞉ ஶர்ம யச்ச²தாம் .
திரஶ்சீன் அக்⁴ன்யா ரக்ஷது ஜாதவேதா³ பூ⁴தக்ருதோ மே ஸர்வத꞉ ஸந்து வர்ம ..2..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |