எல்லா இடங்களிலும் இனிமையான அனுபவங்களுக்கான மந்திரம்

மது⁴ வாதா ருதாயதே மது⁴ க்ஷரந்தி ஸிந்த⁴வ꞉. மாத்⁴வீர்ன꞉ ஸந்த்வோஷதீ⁴꞉ . மது⁴ நக்தமுதோஷஸி மது⁴மத்பார்தி²வம்ˮ ரஜ꞉. மது⁴ த்³யௌரஸ்து ந꞉ பிதா.. மது⁴மான்னோ வனஸ்பதிர்மது⁴மாம்ˮ அஸ்து ஸூர்ய꞉. மாத்⁴வீர்கா³வோ ப⁴வந்து ந꞉......

மது⁴ வாதா ருதாயதே மது⁴ க்ஷரந்தி ஸிந்த⁴வ꞉.
மாத்⁴வீர்ன꞉ ஸந்த்வோஷதீ⁴꞉ .
மது⁴ நக்தமுதோஷஸி மது⁴மத்பார்தி²வம்ˮ ரஜ꞉.
மது⁴ த்³யௌரஸ்து ந꞉ பிதா..
மது⁴மான்னோ வனஸ்பதிர்மது⁴மாம்ˮ அஸ்து ஸூர்ய꞉.
மாத்⁴வீர்கா³வோ ப⁴வந்து ந꞉..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |