உணவு தொடர்பான வணிகத்தில் வெற்றிக்கான மந்திரம்

அன்னவானந்நாதோ³ ப⁴வதி. மஹான் ப⁴வதி ப்ரஜயா பஶுபி⁴ர்ப்³ரஹ்மவர்சஸேன. மஹான் கீர்த்யா......

அன்னவானந்நாதோ³ ப⁴வதி. மஹான் ப⁴வதி ப்ரஜயா பஶுபி⁴ர்ப்³ரஹ்மவர்சஸேன. மஹான் கீர்த்யா..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |