உங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேற்ற தத்தாத்ரேய மந்திரம்

73.4K

Comments

6rfwe

ரிஷிகளில் முதலாவதாகத் தோன்றியவர் யார்?

சாக்ஷுஷ மன்வந்தர முடிவில் வருண பகவான் யாகம் நடத்தினார். இதன் காரணமாக ஏழு ரிஷிகள் பூமியில் பிறந்தனர். பிருகு முனிவர் முதலாவதாக ஹோம குண்டத்திலிருந்து தோன்றிய ரிஷி ஆவார்.

சப்தரிஷி என்பவர்கள் யார்?

சப்தரிஷிகள் மிகவும் முக்கியமான ஏழு ரிஷிகள் ஆவார்கள். இவர்கள் யுகங்களில் மாற்றக் கூடியவர்கள் ஆவார். வேதாங்க ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் சப்தரிஷி மண்டலத்தில் உள்ள பிரகாசமான அந்த ஏழு ரிஷிகள் அங்கிரஸ், அத்ரி, க்ரது, புலஹர், புலஸ்த்யர், மரீசீ மற்றும் வஸிஷ்டர் ஆவார்கள்.

Quiz

யம-யமி ஸம்வாதம் எதை பற்றியது?

ஆம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்ரோம்ʼ த்³ராம் ஏஹி த³த்தாத்ரேயாய ஸ்வாஹா....

ஆம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ க்ரோம்ʼ த்³ராம் ஏஹி த³த்தாத்ரேயாய ஸ்வாஹா

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |