உங்கள் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்கான மந்திரம்

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச ஸ்கந்தோ³ வைஶ்ரவணஸ்ததா². ரக்ஷந்து த்வரிதா பா³லம் முஞ்ச முஞ்ச குமாரகம்......

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச ஸ்கந்தோ³ வைஶ்ரவணஸ்ததா². ரக்ஷந்து த்வரிதா பா³லம் முஞ்ச முஞ்ச குமாரகம்..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |