ஆ வாத வாஹி பேஷஜம் ஸூக்தம்

ஆ வாத வாஹி பே⁴ஷஜம் வி வாத வாஹி யத்³ரப꞉. த்வம்ˮ ஹி விஶ்வபே⁴ஷஜோ தே³வானாம் தூ³த ஈயஸே.. த்³வாவிமௌ வாதௌ வாத ஆஸிந்தோ⁴ராபராவத꞉. த³க்ஷம் மே அன்ய ஆவாது பரா(அ)ன்யோ வாது யத்³ரப꞉.. யத³தோ³ வாத தே க்³ருஹே(அ)ம்ருதஸ்ய நிதி⁴ர்ஹித꞉. ததோ ....

ஆ வாத வாஹி பே⁴ஷஜம் வி வாத வாஹி யத்³ரப꞉.
த்வம்ˮ ஹி விஶ்வபே⁴ஷஜோ தே³வானாம் தூ³த ஈயஸே..
த்³வாவிமௌ வாதௌ வாத ஆஸிந்தோ⁴ராபராவத꞉.
த³க்ஷம் மே அன்ய ஆவாது பரா(அ)ன்யோ வாது யத்³ரப꞉..
யத³தோ³ வாத தே க்³ருஹே(அ)ம்ருதஸ்ய நிதி⁴ர்ஹித꞉.
ததோ நோ தே³ஹி ஜீவஸே ததோ நோ தே⁴ஹி பே⁴ஷஜம்..
ததோ நோ மஹ ஆவஹ வாத ஆவாது பே⁴ஷஜம்.
ஶம்பூ⁴ர்மயோபூ⁴ர்னோ ஹ்ருதே³ ப்ர ண ஆயூம்ˮஷி தாரிஷத்..
இந்த்³ரஸ்ய க்³ருஹோ(அ)ஸி தம் த்வா ப்ரபத்³யே ஸகு³꞉ ஸாஶ்வ꞉.
ஸஹ யன்மே அஸ்தி தேன..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |