ஆரோக்கியம் மற்றும் மகிழ்ச்சிக்கான மந்திரம்

ௐ க்லீம்ʼ தே³ஹி ஸௌபா⁴க்³யமாரோக்³யம்ʼ தே³ஹி மே பரமம்ʼ ஸுக²ம் . ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி க்லீம்ʼ நம꞉ ......

ௐ க்லீம்ʼ தே³ஹி ஸௌபா⁴க்³யமாரோக்³யம்ʼ தே³ஹி மே பரமம்ʼ ஸுக²ம் .
ரூபம்ʼ தே³ஹி ஜயம்ʼ தே³ஹி யஶோ தே³ஹி த்³விஷோ ஜஹி க்லீம்ʼ நம꞉ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |