ஆபத்துகளில் இருந்து காக்கும் ராம மந்திரம்

ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம். லோகாபி⁴ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம். ஆர்தாநாமார்திஹந்தாரம் பீ⁴தானாம் பீ⁴திநாஶனம். த்³விஷதா³ம் காலத³ண்ட³ம் ச ராமசந்த்³ரம் நமாம்யஹம். நம꞉ கோத³ண்ட³ஹஸ்தாய ஸந்தீ⁴க்....

ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம்.
லோகாபி⁴ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம்.
ஆர்தாநாமார்திஹந்தாரம் பீ⁴தானாம் பீ⁴திநாஶனம்.
த்³விஷதா³ம் காலத³ண்ட³ம் ச ராமசந்த்³ரம் நமாம்யஹம்.
நம꞉ கோத³ண்ட³ஹஸ்தாய ஸந்தீ⁴க்ருதஶராய ச.
க²ண்டி³தாகி²லதை³த்யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே.
அக்³ரத꞉ ப்ருஷ்ட²தஶ்சைவ பார்ஶ்வதஶ்ச மஹாப³லௌ.
ஆகர்ணபூர்ணத⁴ன்வானௌ ரக்ஷேதாம் ராமலக்ஷ்மணௌ.
ஸன்னத்³த⁴꞉ கவசீ க²ட்³கீ³ சாபபா³ணத⁴ரோ யுவா.
க³ச்ச²ன் மமாக்³ரதோ நித்யம் ராம꞉ பாது ஸலக்ஷ்மண꞉.
ராமாய ராமப⁴த்³ராய ராமசந்த்³ராய வேத⁴ஸே.
ரகு⁴நாதா²ய நாதா²ய ஸீதாயா꞉ பதயே நம꞉.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |