ஆசீர்வாதத்திற்காக காளி மந்திரங்கள்

ௐ கால்யை நம꞉ ௐ தாராயை நம꞉ ௐ ப⁴க³வத்யை நம꞉ ௐ குப்³ஜாயை நம꞉ ௐ ஶீதலாயை நம꞉ ௐ த்ரிபுராயை நம꞉ ௐ மாத்ருகாயை நம꞉ ௐ லக்ஷ்ம்யை நம꞉....

ௐ கால்யை நம꞉ ௐ தாராயை நம꞉ ௐ ப⁴க³வத்யை நம꞉ ௐ குப்³ஜாயை நம꞉ ௐ ஶீதலாயை நம꞉ ௐ த்ரிபுராயை நம꞉ ௐ மாத்ருகாயை நம꞉ ௐ லக்ஷ்ம்யை நம꞉

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |