அர்க்க கணபதி மந்த்ரம்

Transcript

அர்கக³ணபதிமந்த்ர꞉

அஸ்ய ஶ்ரீ அர்கக³ணபதிமந்த்ரஸ்ய
க³ணக ருஷி꞉
விராட் ச²ந்த³꞉
அர்கக³ணபதிர்தே³வதா
அர்கக³ணபதிப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉

கரந்யாஸ꞉

கா³ம் - அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉
கீ³ம் - தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉
கூ³ம் - மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉
கை³ம் - அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉
கௌ³ம் - கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉
க³꞉ - கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉

அங்க³ந்யாஸ꞉

கா³ம் - ஹ்ருத³யாய நம꞉
கீ³ம் - ஶிரஸே ஸ்வாஹா
கூ³ம் - ஶிகா²யை வஷட்
கை³ம் - கவசாய ஹும்
கௌ³ம் - நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்
க³꞉ - அஸ்த்ராய ப²ட்

த்⁴யானம்

மூஷாரூட⁴ம் லம்ப³ஸூத்ரம் ஸர்பயஜ்ஞோபவீதினம்.
விஷாணம் பாஶகமலம் மோத³கம் ச கரைர்த்⁴ருதம்..
முக்தாமணிலதா - ஜாலைர்பூ⁴ஷிதம் பு⁴வனேஶ்வரம்.
ப⁴த்³ராஸனோபவிஷ்டம் தம் பூஜயேந்நித்யஶ꞉ ஸுதீ⁴꞉..

மானஸபூஜா

வம் - அபா³த்மனா ஜலம் கல்பயாமி
லம் - ப்ருதி²வ்யாத்மனா க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி
ஹம் - ஆகாஶாத்மனா புஷ்பம் கல்பயாமி
யம் - வாய்வாத்மனா தூ⁴பம் கல்பயாமி
ரம் - அக்³ன்யாத்மனா தீ³பம் கல்பயாமி
ட்²வம் - அம்ருதாத்மானா நைவேத்³யம் கல்பயாமி

மந்த்ர꞉

ௐ க³ம் க³ணபதே அர்கக³ணபதே வர வரத³ ஸர்வஜனம் மே வஶமானய ஸ்வாஹா

உத்தரந்யாஸ꞉

கா³ம் - அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉
கீ³ம் - தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉
கூ³ம் - மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉
கை³ம் - அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉
கௌ³ம் - கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉
க³꞉ - கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉

கா³ம் - ஹ்ருத³யாய நம꞉
கீ³ம் - ஶிரஸே ஸ்வாஹா
கூ³ம் - ஶிகா²யை வஷட்
கை³ம் - கவசாய ஹும்
கௌ³ம் - நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்
க³꞉ - அஸ்த்ராய ப²ட்

க³ணக ருஷி꞉
விராட் ச²ந்த³꞉
அர்கக³ணபதிர்தே³வதா

மூஷாரூட⁴ம் லம்ப³ஸூத்ரம் ஸர்பயஜ்ஞோபவீதினம்.
விஷாணம் பாஶகமலம் மோத³கம் ச கரைர்த்⁴ருதம்..
முக்தாமணிலதா - ஜாலைர்பூ⁴ஷிதம் பு⁴வனேஶ்வரம்.
ப⁴த்³ராஸனோபவிஷ்டம் தம் பூஜயேந்நித்யஶ꞉ ஸுதீ⁴꞉..

வம் - அபா³த்மனா ஜலம் கல்பயாமி
லம் - ப்ருதி²வ்யாத்மனா க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி
ஹம் - ஆகாஶாத்மனா புஷ்பம் கல்பயாமி
யம் - வாய்வாத்மனா தூ⁴பம் கல்பயாமி
ரம் - அக்³ன்யாத்மனா தீ³பம் கல்பயாமி
ட்²வம் - அம்ருதாத்மானா நைவேத்³யம் கல்பயாமி

மயா க்ருதம் இத³ம் ஜபம் ௐ தத் ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2452446