நிலையான வேலைக்கான அனந்த மந்திரம்

86.6K

Comments

ypd2r
மகிழ்ச்சியளிக்கும் வலைத்தளம் 😊 -பாஸ்கரன்

மிகவும் தாக்கமுள்ள மந்திரம் 🙌 -சுப்ரமணியன் K

ஆர்வமூட்டும் வலைத்தளம் -ஜானகி நாராயணன்

வேததாராவுடன் சேர்ந்து இருப்பது ஒரு ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. என் வாழ்க்கை அதிக நேர்மறை மற்றும் திருப்தியாக உள்ளது. 🙏🏻 -Govindan

சக்திவாய்ந்த மற்றும் தாக்கமுள்ளது -செந்தில்குமார்

Read more comments

ராஜசூய யாகம் மற்றும் வாஜபேய​ யாகம்

ஒரு க்ஷத்திரியன் ராஜசூய யாகத்தைச் செய்து அரசராகிறார், மற்றும் ஒரு அரசர் வாஜபேய​ யாகத்தைச் செய்து சக்கரவர்த்தியாகிறார்.

பீஷ்மாச்சாரியார் யாருடைய அவதாரம்?

பீஷ்மர் அஷ்ட-வசுக்களில் ஒருவரின் அவதாரம்.

Quiz

தஞ்சாவூரின் நான்கு இசைக்கருவிகளுக்கு ஏற்ற இசை எத்துடன் சம்பந்தம் கொண்டவை?

ௐ ஹ்ரீம்ʼ அம்ʼ அனந்தாய ஆதா⁴ரஶக்திகமலாஸனாய நம꞉....

ௐ ஹ்ரீம்ʼ அம்ʼ அனந்தாய ஆதா⁴ரஶக்திகமலாஸனாய நம꞉

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |