அதர்வ வேதத்திலிருந்து வாணிஜ்ய ஸூக்தம்

 

Video - Business Growth Mantra - Vanijya Sukta - Atharva Veda 

 

Business Growth Mantra - Vanijya Sukta - Atharva Veda

 

ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆசிரியர் யார்?

மகாமுனி வியாஸர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆசிரியர் ஆவார். அவர் வேதவியாஸர் என்றும் அழைக்கப்படுவார்.

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |