அதர்வ வேதத்திலிருந்து நட்சத்திர ஸூக்தம்

சப்தரிஷி என்பவர்கள் யார்?

சப்தரிஷிகள் மிகவும் முக்கியமான ஏழு ரிஷிகள் ஆவார்கள். இவர்கள் யுகங்களில் மாற்றக் கூடியவர்கள் ஆவார். வேதாங்க ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் சப்தரிஷி மண்டலத்தில் உள்ள பிரகாசமான அந்த ஏழு ரிஷிகள் அங்கிரஸ், அத்ரி, க்ரது, புலஹர், புலஸ்த்யர், மரீசீ மற்றும் வஸிஷ்டர் ஆவார்கள்.

ௐ சித்ராணி ஸாகம்ʼ தி³வி ரோசனானி ஸரீஸ்ருʼபாணி பு⁴வனே ஜவானி. துர்மிஶம்ʼ ஸுமதிமிச்ச²மானோ அஹானி கீ³ர்பி⁴꞉ ஸபர்யாமி நாகம். ஸுஹவமக்³னே க்ருʼத்திகா ரோஹிணீ சாஸ்து ப⁴த்³ரம்ʼ ம்ருʼக³ஶிர꞉ ஶமார்த்³ரா. புனர்வஸூ ஸூந்ருʼதா சாரு பு....

ௐ சித்ராணி ஸாகம்ʼ தி³வி ரோசனானி ஸரீஸ்ருʼபாணி பு⁴வனே ஜவானி.
துர்மிஶம்ʼ ஸுமதிமிச்ச²மானோ அஹானி கீ³ர்பி⁴꞉ ஸபர்யாமி நாகம்.
ஸுஹவமக்³னே க்ருʼத்திகா ரோஹிணீ சாஸ்து ப⁴த்³ரம்ʼ ம்ருʼக³ஶிர꞉ ஶமார்த்³ரா.
புனர்வஸூ ஸூந்ருʼதா சாரு புஷ்யோ பா⁴னுராஶ்லேஷா அயனம்ʼ மகா⁴ மே.
புண்யம்ʼ பூர்வா ப²ல்கு³ன்யௌ சா(அ)த்ர ஹஸ்தஶ்சித்ரா ஶிவா ஸ்வாதி ஸுகோ² மே அஸ்து.
ராதே⁴ விஶாகே² ஸுஹவானூராதா⁴ ஜ்யேஷ்டா² ஸுநக்ஷத்ரமரிஷ்ட மூலம்.
அன்னம்ʼ பூர்வா ராஸதாம்ʼ மே அஷாடா⁴ ஊர்ஜம்ʼ தே³வ்யுத்தரா ஆ வஹந்து.
அபி⁴ஜின்மே ராஸதாம்ʼ புண்யமேவ ஶ்ரவண꞉ ஶ்ரவிஷ்டா²꞉ குர்வதாம்ʼ ஸுபுஷ்டிம்.
ஆ மே மஹச்ச²தபி⁴ஷக்³வரீய ஆ மே த்³வயா ப்ரோஷ்ட²பதா³ ஸுஶர்ம.
ஆ ரேவதீ சாஶ்வயுஜௌ ப⁴க³ம்ʼ ம ஆ மே ரயிம்ʼ ப⁴ரண்ய ஆ வஹந்து.
ௐ யானி நக்ஷத்ராணி தி³வ்யா(அ)ந்தரிக்ஷே அப்ஸு பூ⁴மௌ யானி நகே³ஷு தி³க்ஷு.
ப்ரகல்பயம்ʼஶ்சந்த்³ரமா யான்யேதி ஸர்வாணி மமைதானி ஶிவானி ஸந்து.
அஷ்டாவிம்ʼஶானி ஶிவானி ஶக்³மானி ஸஹ யோக³ம்ʼ ப⁴ஜந்து மே.
யோக³ம்ʼ ப்ர பத்³யே க்ஷேமம்ʼ ப்ர பத்³யே யோக³ம்ʼ ச நமோ(அ)ஹோராத்ராப்⁴யாமஸ்து.
ஸ்வஸ்திதம்ʼ மே ஸுப்ராத꞉ ஸுதி³வம்ʼ ஸும்ருʼக³ம்ʼ ஸுஶகுனம்ʼ மே அஸ்து.
ஸுஹவமக்³னே ஸ்வஸ்த்யமர்த்யம்ʼ க³த்வா புனராயாபி⁴நந்த³ன்.
அனுஹவம்ʼ பரிஹவம்ʼ பரிவாத³ம்ʼ பரிக்ஷவம்.
ஸர்வைர்மே ரிக்தகும்பா⁴ன் பரா தான் ஸவித꞉ ஸுவ.
அபபாபம்ʼ பரிக்ஷவம்ʼ புண்யம்ʼ ப⁴க்ஷீமஹி க்ஷவம்.
ஶிவா தே பாப நாஸிகாம்ʼ புண்யக³ஶ்சாபி⁴ மேஹதாம்.
இமா யா ப்³ரஹ்மணஸ்பதே விஷூசீர்வாத ஈரதே.
ஸத்⁴ரீசீரிந்த்³ர தா꞉ க்ருʼத்வா மஹ்யம்ʼ ஶிவதமாஸ்க்ருʼதி⁴.
ஸ்வஸ்தி நோ அஸ்த்வப⁴யம்ʼ நோ அஸ்து நமோ(அ)ஹோராத்ராப்⁴யாமஸ்து.
ஹரி꞉ ௐ.

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |