அதர்வ வேதத்தின் அனு சூர்யமுதயதாம் சுக்தம்

அனு ஸூர்யமுத³யதாம் ஹ்ருத்³த்³யோதோ ஹரிமா ச தே . கோ³ ரோஹிதஸ்ய வர்ணேன தேன த்வா பரி த³த்⁴மஸி ..1.. பரி த்வா ரோஹிதைர்வர்ணைர்தீ³ர்கா⁴யுத்வாய த³த்⁴மஸி . யதா²யமரபா அஸத³தோ² அஹரிதோ பு⁴வத்..2.. யா ரோஹிணீர்தே³வத்யா கா³வோ யா உத ரோஹிணீ꞉....

அனு ஸூர்யமுத³யதாம் ஹ்ருத்³த்³யோதோ ஹரிமா ச தே .
கோ³ ரோஹிதஸ்ய வர்ணேன தேன த்வா பரி த³த்⁴மஸி ..1..
பரி த்வா ரோஹிதைர்வர்ணைர்தீ³ர்கா⁴யுத்வாய த³த்⁴மஸி .
யதா²யமரபா அஸத³தோ² அஹரிதோ பு⁴வத்..2..
யா ரோஹிணீர்தே³வத்யா கா³வோ யா உத ரோஹிணீ꞉ .
ரூபம்ரூபம் வயோவயஸ்தாபி⁴ஷ்ட்வா பரி த³த்⁴மஸி ..3..
ஶுகேஷு தே ஹரிமாணம் ரோபணாகாஸு த³த்⁴மஸி .
அதோ² ஹாரித்³ரவேஷு தே ஹரிமாணம் நி த³த்⁴மஸி ..4..

Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |