பரத்யங்கிரா சூக்தம்

22.8K
1.2K

Comments

zxrjq
மிகவும் தாக்கமுள்ள மற்றும் சக்திவாய்ந்த மந்திரம் -மணிவண்ணன்

அறிவு வளர்க்கும் தரமான இணையதளம் -மாதவி வெங்கடேஷ்

அனைவருக்கும் உதவிகரமான இணையதளம் -கிருஷ்ணன் ராமச்சந்திரன்

இது மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது 🙏🙏🙏 -திருநாவுக்கரசு

பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கும் வலைத்தளம் -ராமனுஜம்

Read more comments

யாம் கல்பயந்தி வஹதௌ வதூ⁴மிவ விஶ்வரூபாம் ஹஸ்தக்ருதாம் சிகித்ஸவ꞉ .
ஸாராதே³த்வப நுதா³ம ஏனாம் ..1..
ஶீர்ஷண்வதீ நஸ்வதீ கர்ணிணீ க்ருத்யாக்ருதா ஸம்ப்⁴ருதா விஶ்வரூபா .
ஸாராதே³த்வப நுதா³ம ஏனாம் ..2..
ஶூத்³ரக்ருதா ராஜக்ருதா ஸ்த்ரீக்ருதா ப்³ரஹ்மபி⁴꞉ க்ருதா .
ஜாயா பத்யா நுத்தேவ கர்தாரம் ப³ந்த்⁴வ்ருச்ச²து ..3..
அனயாஹமோஷத்⁴யா ஸர்வா꞉ க்ருத்யா அதூ³து³ஷம் .
யாம் க்ஷேத்ரே சக்ருர்யாம் கோ³ஷு யாம் வா தே புருஷேஷு ..4..
அக⁴மஸ்த்வக⁴க்ருதே ஶபத²꞉ ஶபதீ²யதே .
ப்ரத்யக்ப்ரதிப்ரஹிண்மோ யதா² க்ருத்யாக்ருதம் ஹனத்..5..
ப்ரதீசீன ஆங்கி³ரஸோ(அ)த்⁴யக்ஷோ ந꞉ புரோஹித꞉ .
ப்ரதீசீ꞉ க்ருத்யா ஆக்ருத்யாமூன் க்ருத்யாக்ருதோ ஜஹி ..6..
யஸ்த்வோவாச பரேஹீதி ப்ரதிகூலமுதா³ய்யம் .
தம் க்ருத்யே(அ)பி⁴நிவர்தஸ்வ மாஸ்மான் இசோ² அநாக³ஸ꞉ ..7..
யஸ்தே பரூம்ஷி ஸந்த³தௌ⁴ ரத²ஸ்யேவ ர்பு⁴ர்தி⁴யா .
தம் க³ச்ச² தத்ர தே(அ)யனமஜ்ஞாதஸ்தே(அ)யம் ஜன꞉ ..8..
யே த்வா க்ருத்வாலேபி⁴ரே வித்³வலா அபி⁴சாரிண꞉ .
ஶம்ப்⁴வித³ம் க்ருத்யாதூ³ஷணம் ப்ரதிவர்த்ம புன꞉ஸரம் தேன த்வா ஸ்னபயாமஸி ..9..
யத்³து³ர்ப⁴கா³ம் ப்ரஸ்னபிதாம் ம்ருதவத்ஸாமுபேயிம .
அபைது ஸர்வம் மத்பாபம் த்³ரவிணம் மோப திஷ்ட²து ..10.. {1}
யத்தே பித்ருப்⁴யோ த³த³தோ யஜ்ஞே வா நாம ஜக்³ருஹு꞉ .
ஸந்தே³ஶ்யாத்ஸர்வஸ்மாத்பாபாதி³மா முஞ்சந்து த்வௌஷதீ⁴꞉ ..11..
தே³வைனஸாத்பித்ர்யான் நாமக்³ராஹாத்ஸந்தே³ஶ்யாத³பி⁴நிஷ்க்ருதாத்.
முஞ்சந்து த்வா வீருதோ⁴ வீர்யேண ப்³ரஹ்மணா ருக்³பி⁴꞉ பயஸா ருஷீணாம் ..12..
யதா² வாதஶ்ச்யாவயதி பூ⁴ம்யா ரேணுமந்தரிக்ஷாச்சாப்⁴ரம் .
ஏவா மத்ஸர்வம் து³ர்பூ⁴தம் ப்³ரஹ்மனுத்தமபாயதி ..13..
அப க்ராம நானத³தீ வினத்³தா⁴ க³ர்த³பீ⁴வ .
கர்த்ரூன் நக்ஷஸ்வேதோ நுத்தா ப்³ரஹ்மணா வீர்யாவதா ..14..
அயம் பந்தா²꞉ க்ருத்யேதி த்வா நயாமோ(அ)பி⁴ப்ரஹிதாம் ப்ரதி த்வா ப்ர ஹிண்ம꞉ .
தேநாபி⁴ யாஹி ப⁴ஞ்ஜத்யனஸ்வதீவ வாஹினீ விஶ்வரூபா குரூதினீ ..15..
பராக்தே ஜ்யோதிரபத²ம் தே அர்வாக³ன்யத்ராஸ்மத³யனா க்ருணுஷ்வ .
பரேணேஹி நவதிம் நாவ்யா அதி து³ர்கா³꞉ ஸ்ரோத்யா மா க்ஷணிஷ்டா²꞉ பரேஹி ..16..
வாத இவ வ்ருக்ஷான் நி ம்ருணீஹி பாத³ய மா கா³மஶ்வம் புருஷமுச்சி²ஷ ஏஷாம் .
கர்த்ரூன் நிவ்ருத்யேத꞉ க்ருத்யே(அ)ப்ரஜாஸ்த்வாய போ³த⁴ய ..17..
யாம் தே ப³ர்ஹிஷி யாம் ஶ்மஶானே க்ஷேத்ரே க்ருத்யாம் வலக³ம் வா நிசக்²னு꞉ .
அக்³னௌ வா த்வா கா³ர்ஹபத்யே(அ)பி⁴சேரு꞉ பாகம் ஸந்தம் தீ⁴ரதரா அநாக³ஸம் ..18..
உபாஹ்ருதமனுபு³த்³த⁴ம் நிகா²தம் வைரம் த்ஸார்யன்வவிதா³ம கர்த்ரம் .
ததே³து யத ஆப்⁴ருதம் தத்ராஶ்வ இவ வி வர்ததாம் ஹந்து க்ருத்யாக்ருத꞉ ப்ரஜாம் ..19..
ஸ்வாயஸா அஸய꞉ ஸந்தி நோ க்³ருஹே வித்³மா தே க்ருத்யே யதிதா⁴ பரூம்ஷி .
உத்திஷ்டை²வ பரேஹீதோ(அ)ஜ்ஞாதே கிமிஹேச்ச²ஸி ..20.. {2}
க்³ரீவாஸ்தே க்ருத்யே பாதௌ³ சாபி கர்த்ஸ்யாமி நிர்த்³ரவ .
இந்த்³ராக்³னீ அஸ்மான் ரக்ஷதாம் யௌ ப்ரஜானாம் ப்ரஜாவதீ ..21..
ஸோமோ ராஜாதி⁴பா ம்ருடி³தா ச பூ⁴தஸ்ய ந꞉ பதயோ ம்ருட³யந்து ..22..
ப⁴வாஶர்வாவஸ்யதாம் பாபக்ருதே க்ருத்யாக்ருதே .
து³ஷ்க்ருதே வித்³யுதம் தே³வஹேதிம் ..23..
யத்³யேயத² த்³விபதீ³ சதுஷ்பதீ³ க்ருத்யாக்ருதா ஸம்ப்⁴ருதா விஶ்வரூபா .
ஸேதோ(அ)ஷ்டாபதீ³ பூ⁴த்வா புன꞉ பரேஹி து³சு²னே ..24..
அப்⁴யக்தாக்தா ஸ்வரங்க்ருதா ஸர்வம் ப⁴ரந்தீ து³ரிதம் பரேஹி .
ஜானீஹி க்ருத்யே கர்தாரம் து³ஹிதேவ பிதரம் ஸ்வம் ..25..
பரேஹி க்ருத்யே மா திஷ்டோ² வித்³த⁴ஸ்யேவ பத³ம் நய .
ம்ருக³꞉ ஸ ம்ருக³யுஸ்த்வம் ந த்வா நிகர்துமர்ஹதி ..26..
உத ஹந்தி பூர்வாஸினம் ப்ரத்யாதா³யாபர இஷ்வா .
உத பூர்வஸ்ய நிக்⁴னதோ நி ஹந்த்யபர꞉ ப்ரதி ..27..
ஏதத்³தி⁴ ஶ்ருணு மே வசோ(அ)தே²ஹி யத ஏயத² .
யஸ்த்வா சகார தம் ப்ரதி ..28..
அநாகோ³ஹத்யா வை பீ⁴மா க்ருத்யே மா நோ கா³மஶ்வம் புருஷம் வதீ⁴꞉ .
யத்ரயத்ராஸி நிஹிதா ததஸ்த்வோத்தா²பயாமஸி பர்ணால்லகீ⁴யஸீ ப⁴வ ..29..
யதி³ ஸ்த² தமஸாவ்ருதா ஜாலேனபி⁴ஹிதா இவ .
ஸர்வா꞉ ஸம்லுப்யேத꞉ க்ருத்யா꞉ புன꞉ கர்த்ரே ப்ர ஹிண்மஸி ..30..
க்ருத்யாக்ருதோ வலகி³னோ(அ)பி⁴நிஷ்காரிண꞉ ப்ரஜாம் .
ம்ருணீஹி க்ருத்யே மோச்சி²ஷோ(அ)மூன் க்ருத்யாக்ருதோ ஜஹி ..31..
யதா² ஸூர்யோ முச்யதே தமஸஸ்பரி ராத்ரிம் ஜஹாத்யுஷஸஶ்ச கேதூன் .
ஏவாஹம் ஸர்வம் து³ர்பூ⁴தம் கர்த்ரம் க்ருத்யாக்ருதா க்ருதம் ஹஸ்தீவ ரஜோ து³ரிதம் ஜஹாமி ..32..

Knowledge Bank

துர்தமனின் சாபம் மற்றும் மீட்பு

துர்தமன் விஸ்வவசு என்ற கந்தர்வனின் மகன். ஒருமுறை, அவர் ஆயிரக்கணக்கான மனைவிகளுடன் கைலாசத்திற்கு அருகிலுள்ள ஒரு ஏரியில் மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார். அங்கு தவம் செய்து கொண்டிருந்த வசிஷ்ட முனிவர் எரிச்சல் அடைந்து சாபமிட்டார். இதன் விளைவாக, அவர் ஒரு ராட்சசன் ஆனார். அவரது மனைவிகள் வசிஷ்டரிடம் கருணை கோரினர். மகாவிஷ்ணுவின் அருளால் 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு துர்தமன் மீண்டும் கந்தர்வனாக மாறுவார் என்று வசிஷ்டர் கூறினார். பின்னர், துர்தமன் காலவ முனியை விழுங்க முயன்றபோது, மஹா ​​​​விஷ்ணுவால் தலை துண்டிக்கப்பட்டு, தனது உண்மையான வடிவத்தை மீண்டும் பெற்றார். எந்த ஒரு செயலுக்கும் விளைவு உண்டு. தவறை உணர்ந்து சரண் அடைந்தால், இரக்கம் மற்றும் தெய்வீக அருளால் மீட்பு சாத்தியம் என்பது கதையின் கருத்து

அகத்தியர் அருளிய முருகன் மந்திரம்

ஓம் முருகா,குரு முருகா,அருள் முருகா,ஆனந்த முருகா சிவசக்தி பாலகனே ஷண்முகனே சடாக்ஷ்ரனே என் வாக்கிலும் நினைவிலும் நின்று காக்க ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் வேல் காக்க சுவாஹா.

Quiz

ஸூர்ய பகவானின் கோவில் எங்கே இருக்கிறது ?
Mantras

Mantras

மந்திரங்கள்

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |