हनुमान अष्टोत्तर शतनामावलि

ॐ आञ्जनेयाय नमः।
ॐ महावीराय नमः।
ॐ हनूमते नमः।
ॐ मारुतात्मजाय नमः।
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदायकाय नमः।
ॐ सीतामुद्राप्रदायकाय नमः।
ॐ अशोकवनिकाच्छेत्रे नमः।
ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः।
ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः।
ॐ रक्षोविध्वंसकारकाय नमः।
ॐ परविद्यापरिहाराय नमः।
ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः।
ॐ परमन्त्रनिराकर्त्रे नमः।
ॐ परयन्त्रप्रभेदकाय नमः।
ॐ सर्वग्रहविनाशिने नमः।
ॐ भीमसेनसहायकृते नमः।
ॐ सर्वदुःखहराय नमः।
ॐ सर्वलोकचारिणे नमः।
ॐ मनोजवाय नमः।
ॐ पारिजातद्रुमूलस्थाय नमः।
ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपवते नमः।
ॐ सर्वतन्त्रस्वरूपिणे नमः।
ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः।
ॐ कपीश्वराय नमः।
ॐ महाकायाय नमः।
ॐ सर्वरोगहराय नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ बलसिद्धिकराय नमः।
ॐ सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः।
ॐ कपिसेनानायकाय नमः।
ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः।
ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः।
ॐ रत्नकुण्डलदीप्तिमते नमः।
ॐ सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बमानशिखोज्ज्वलाय नमः।
ॐ गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः।
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः।
ॐ कारागृहविमोक्त्रे नमः।
ॐ शृङ्खलाबन्धमोचकाय नमः।
ॐ सागरोत्तारकाय नमः।
ॐ प्राज्ञाय नमः।
ॐ रामदूताय नमः।
ॐ प्रतापवते नमः।
ॐ वानराय नमः।
ॐ केसरीसुताय नमः।
ॐ सीताशोकनिवारणाय नमः।
ॐ अञ्जनागर्भसम्भूताय नमः।
ॐ बालार्कसदृशाननाय नमः।
ॐ विभीषणप्रियकराय नमः।
ॐ दशग्रीवकुलान्तकाय नमः।
ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः।
ॐ वज्रकायाय नमः।
ॐ महाद्युतये नमः।
ॐ चिरजीविने नमः।
ॐ रामभक्ताय नमः।
ॐ दैत्यकार्यविघातकाय नमः।
ॐ अक्षहन्त्रे नमः।
ॐ काञ्चनाभाय नमः।
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः।
ॐ महातपसे नमः।
ॐ लङ्किनीभञ्जनाय नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ सिंहिकाप्राणभञ्जनाय नमः।
ॐ गन्धमादनशैलस्थाय नमः।
ॐ लङ्कापुरविदाहकाय नमः।
ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः।
ॐ धीराय नमः।
ॐ शूराय नमः।
ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः।
ॐ सुरार्चिताय नमः।
ॐ महातेजसे नमः।
ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः।
ॐ कामरूपिणे नमः।
ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः।
ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः।
ॐ कवलीकृतमार्तण्डमण्डलाय नमः।
ॐ विजितेन्द्रियाय नमः।
ॐ रामसुग्रीवसन्धात्रे नमः।
ॐ महारावणमर्दनाय नमः।
ॐ स्फटिकाभाय नमः।
ॐ वागधीशाय नमः।
ॐ नवव्याकृतिपण्डिताय नमः।
ॐ चतुर्बाहवे नमः।
ॐ दीनबन्धवे नमः।
ॐ महात्मने नमः।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
ॐ सञ्जीवननगाहर्त्रे नमः।
ॐ शुचये नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ दृढव्रताय नमः।
ॐ कालनेमिप्रमथनाय नमः।
ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः।
ॐ दान्ताय नमः।
ॐ शान्ताय नमः।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः।
ॐ शतकण्ठमदापहृते नमः।
ॐ योगिने नमः।
ॐ रामकथालोलाय नमः।
ॐ सीतान्वेषणपण्डिताय नमः।
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः।
ॐ वज्रनखाय नमः।
ॐ रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः।
ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघब्रह्मास्त्रविनिवारकाय नमः।
ॐ पार्थध्वजाग्रसंवासिने नमः।
ॐ शरपञ्जरभेदकाय नमः।
ॐ लोकपूज्याय नमः।
ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः।
ॐ दशबाहवे नमः।
ॐ श्रीसीतासमेतश्रीरामपादसरोरुहसेवाधुरन्धराय नमः।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |