Add to Favorites

Other languages: EnglishTeluguKannadaTamilMalayalamHindi

आपको इयरफ़ोन/हेडफ़ोन का उपयोग करके इस ऑडियो को केवल सुनना है। साथ में जाप करने की आवश्यकता नहीं है।

Only audio above. Video below.

कुबॆर अष्टोत्तर शतनामावली

 

Kubera 108 names

 

ॐ कुबेराय नमः। ॐ धनदाय नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ यक्षेशाय नमः। ॐ गुह्यकेश्वराय नमः। ॐ निधीशाय नमः। ॐ शङ्करसखाय नमः। ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवे नमः। ॐ महापद्मनिधीशाय नमः। ॐ पूर्णाय नमः।

 

ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः। ॐ शङ्खाख्यनिधिनाथाय नमः। ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः। ॐ सुकच्छपाख्यनिधीशाय नमः। ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः। ॐ कुन्दाख्यनिधिनाथाय नमः। ॐ नीलनिध्यधिपाय नमः। ॐ महते नमः। ॐ वरनिधिदीपाय नमः। ॐ पूज्याय नमः।

 

ॐ लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः। ॐ इलपिलापत्याय नमः। ॐ कोशाधीशाय नमः। ॐ कुलोचिताय नमः। ॐ अश्वारूढाय नमः। ॐ विश्ववन्द्याय नमः। ॐ विशेषज्ञाय नमः। ॐ विशारदाय नमः। ॐ नलकूबरनाथाय नमः। ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः।

 

ॐ गूढमन्त्राय नमः। ॐ वैश्रवणाय नमः। ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः। ॐ एकपिनाकाय नमः। ॐ अलकाधीशाय नमः। ॐ पौलस्त्याय नमः। ॐ नरवाहनाय नमः। ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः। ॐ राज्यदाय नमः। ॐ रावणाग्रजाय नमः।

 

ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः। ॐ उद्यानविहाराय नमः। ॐ विहारसुकुतूहलाय नमः। ॐ महोत्साहाय नमः। ॐ महाप्राज्ञाय नमः। ॐ सदापुष्पकवाहनाय नमः। ॐ सार्वभौमाय नमः। ॐ अङ्गनाथाय नमः।  ॐ सोमाय नमः। ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः।

 

ॐ पुण्यात्मने नमः। ॐ पुरुहुतश्रियै नमः। ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः। ॐ नित्यकीर्तये नमः। ॐ निधिवेत्रे नमः। ॐ लङ्काप्राक्तननायकाय नमः। ॐ यक्षिणीवृताय नमः। ॐ यक्षाय नमः। ॐ परमशान्तात्मने नमः। ॐ यक्षराजे नमः।

 

ॐ यक्षिणीहृदयाय नमः। ॐ किन्नरेश्वराय नमः। ॐ किम्पुरुषनाथाय नमः। ॐ खड्गायुधाय नमः। ॐ वशिने नमः। ॐ ईशानदक्षपार्श्वस्थाय नमः। ॐ वायुवामसमाश्रयाय नमः। ॐ धर्ममार्गनिरताय नमः। ॐ धर्मसम्मुखसंस्थिताय नमः। ॐ नित्येश्वराय नमः।

 

ॐ धनाध्यक्षाय नमः। ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितालयाय नमः। ॐ मनुष्यधर्मिणे नमः। ॐ सुकृतिने नमः। ॐ कोषलक्ष्मीसमाश्रिताय नमः। ॐ धनलक्ष्मीनित्यवासाय नमः।

ॐ धान्यलक्ष्मीनिवासभुवे नमः। ॐ अष्टलक्ष्मीसदावासाय नमः। ॐ गजलक्ष्मीस्थिरालयाय नमः। ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः।

 

ॐ धैर्यलक्ष्मीकृपाश्रयाय नमः। ॐ अखण्डैश्वर्यसंयुक्ताय नमः। ॐ नित्यानन्दाय नमः। ॐ सुखाश्रयाय नमः। ॐ नित्यतृप्ताय नमः। ॐ निराशाय नमः। ॐ निरुपद्रवाय नमः। ॐ नित्यकामाय नमः। ॐ निराकाङ्क्षाय नमः। ॐ निरुपाधिकवासभुवे नमः।

 

ॐ शान्ताय नमः। ॐ सर्वगुणोपेताय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ सर्वसम्मताय नमः। ॐ सदानन्दकृपालयाय नमः। ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः। ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः। ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः। ॐ निधिपीठसमाश्रयाय नमः।

 

ॐ महामेरूत्तरस्थाय नमः। ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः। ॐ तुष्टाय नमः। ॐ शूर्पणखाज्येष्ठाय नमः। ॐ शिवपूजारताय नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ राजयोगसमायुक्ताय नमः। ॐ राजशेखरपूज्याय नमः। ॐ राजराजाय नमः।

 

ॐ कुबेराय नमः। ॐ धनदाय नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ यक्षेशाय नमः। ॐ गुह्यकेश्वराय नमः। ॐ निधीशाय नमः। ॐ शङ्करसखाय नमः। ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवे नमः। ॐ महापद्मनिधीशाय नमः। ॐ पूर्णाय नमः। ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः। ॐ शङ्खाख्यनिधिनाथ....


ॐ कुबेराय नमः। ॐ धनदाय नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ यक्षेशाय नमः। ॐ गुह्यकेश्वराय नमः। ॐ निधीशाय नमः। ॐ शङ्करसखाय नमः। ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवे नमः। ॐ महापद्मनिधीशाय नमः। ॐ पूर्णाय नमः।

ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः। ॐ शङ्खाख्यनिधिनाथाय नमः। ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः। ॐ सुकच्छपाख्यनिधीशाय नमः। ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः। ॐ कुन्दाख्यनिधिनाथाय नमः। ॐ नीलनिध्यधिपाय नमः। ॐ महते नमः। ॐ वरनिधिदीपाय नमः। ॐ पूज्याय नमः।

ॐ लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः। ॐ इलपिलापत्याय नमः। ॐ कोशाधीशाय नमः। ॐ कुलोचिताय नमः। ॐ अश्वारूढाय नमः। ॐ विश्ववन्द्याय नमः। ॐ विशेषज्ञाय नमः। ॐ विशारदाय नमः। ॐ नलकूबरनाथाय नमः। ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः।

ॐ गूढमन्त्राय नमः। ॐ वैश्रवणाय नमः। ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः। ॐ एकपिनाकाय नमः। ॐ अलकाधीशाय नमः। ॐ पौलस्त्याय नमः। ॐ नरवाहनाय नमः। ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः। ॐ राज्यदाय नमः। ॐ रावणाग्रजाय नमः।

ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः। ॐ उद्यानविहाराय नमः। ॐ विहारसुकुतूहलाय नमः। ॐ महोत्साहाय नमः। ॐ महाप्राज्ञाय नमः। ॐ सदापुष्पकवाहनाय नमः। ॐ सार्वभौमाय नमः। ॐ अङ्गनाथाय नमः। ॐ सोमाय नमः। ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः।

ॐ पुण्यात्मने नमः। ॐ पुरुहुतश्रियै नमः। ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः। ॐ नित्यकीर्तये नमः। ॐ निधिवेत्रे नमः। ॐ लङ्काप्राक्तननायकाय नमः। ॐ यक्षिणीवृताय नमः। ॐ यक्षाय नमः। ॐ परमशान्तात्मने नमः। ॐ यक्षराजे नमः।

ॐ यक्षिणीहृदयाय नमः। ॐ किन्नरेश्वराय नमः। ॐ किम्पुरुषनाथाय नमः। ॐ खड्गायुधाय नमः। ॐ वशिने नमः। ॐ ईशानदक्षपार्श्वस्थाय नमः। ॐ वायुवामसमाश्रयाय नमः। ॐ धर्ममार्गनिरताय नमः। ॐ धर्मसम्मुखसंस्थिताय नमः। ॐ नित्येश्वराय नमः।

ॐ धनाध्यक्षाय नमः। ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितालयाय नमः। ॐ मनुष्यधर्मिणे नमः। ॐ सुकृतिने नमः। ॐ कोषलक्ष्मीसमाश्रिताय नमः। ॐ धनलक्ष्मीनित्यवासाय नमः।
ॐ धान्यलक्ष्मीनिवासभुवे नमः। ॐ अष्टलक्ष्मीसदावासाय नमः। ॐ गजलक्ष्मीस्थिरालयाय नमः। ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः।

ॐ धैर्यलक्ष्मीकृपाश्रयाय नमः। ॐ अखण्डैश्वर्यसंयुक्ताय नमः। ॐ नित्यानन्दाय नमः। ॐ सुखाश्रयाय नमः। ॐ नित्यतृप्ताय नमः। ॐ निराशाय नमः। ॐ निरुपद्रवाय नमः। ॐ नित्यकामाय नमः। ॐ निराकाङ्क्षाय नमः। ॐ निरुपाधिकवासभुवे नमः।

ॐ शान्ताय नमः। ॐ सर्वगुणोपेताय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ सर्वसम्मताय नमः। ॐ सदानन्दकृपालयाय नमः। ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः। ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः। ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः। ॐ निधिपीठसमाश्रयाय नमः।

ॐ महामेरूत्तरस्थाय नमः। ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः। ॐ तुष्टाय नमः। ॐ शूर्पणखाज्येष्ठाय नमः। ॐ शिवपूजारताय नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ राजयोगसमायुक्ताय नमः। ॐ राजशेखरपूज्याय नमः। ॐ राजराजाय नमः।

Recommended for you

 

Kubera Mantra 108 Times With Lyrics | Kubera Mantra To Attract Money, Wealth & Cash | कुबेर मंत्रा

 

 

Video - कुबेर भंडारी मंदिर  

 

कुबेर भंडारी मंदिर

 

 

Video - लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाएं : लक्ष्मी भजन 

 

लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाएं : लक्ष्मी भजन

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize