आकर्षक व्यक्तित्व के लिए मंत्र

गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो बालकृष्णः प्रचोदयात् ....

गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो बालकृष्णः प्रचोदयात्

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |